Inbjudan till VOL nr 7. Veckans bana 2021.06.21-27                                   

Arrangör:                         Kovlands IF.

Plats:                                 Ånäsparken, Dansbanan

Karta:                                1:4000 Sprint norm. Ekv. 5
Kartavgift 20 kr. Betalas till Hjördis Fridlund .
Swish 070-388 01 42                                             

Banlängder:                    Långa  2000 m, Korta  1300m, Promenad 1000 m.

Kontroller:                      Start, Mål och kontroller utmärkta med röd/vit snitzel.
Inga kodsiffror

Start:                                 Fri start 21/6  - 27/6

Livelox:                            Banorna lägges upp i Livelox

Övrigt:                              Passage av Sättnaån får endast ske på kartan markerade broar.
Biltrafik förekommer SE UPP!

Banläggare:                    Bengt Larsson  070-251 82 79 

Tävlingsledare:                  Bengt Larsson  070-251 82 79

 

Välkomna och lycka till