VOL 8

Inbjudan: Torsdag 5 augusti 2021

Plats                                     Skärsättsberget, Njurunda. Se karta nedan.

Vägvisning                      Skärmar vid E4 i Maj, vid väg 545 (Maj – Ortsjön) och i Skärsätt. Sedan rödvit snitsel.

Parkering                        Det är ont om P-platser uppe på berget. Det går även att parkera nedanför berget vid markerad P-plats och gå sista biten.

Kartskala                         1:7500                 

Banlängder                   Lång 3,0 km, kartbyte. Kort 2,0 km. Promenad 1,3 km.

Terräng                             Kuperad, detaljrik skogsmark. I huvudsak öppen tallskog med flera klapperstensfält. God framkomlighet.

Stämpling                       SportIdent. Brickor finns att låna.

Anmälan                           Via Eventor senast tisdag 3 augusti kl 24.00. Efteranmälan på plats i mån av tillgång på kartor.

Start                                     Från 10.00. 2 minuters startmellanrum.

Startavgift                       20 kr.

Banläggare                   Björn Abelsson, 070-319 38 84. Även för Swish.

 

Textruta:  Textruta:  Textruta:  VÄLKOMMEN!       En bild som visar himmel, objekt, inomhus

Automatiskt genererad beskrivning