Inbjudan.  VOL nr 10.  Torsdagen den 19:e augusti 2021.

Arrangör:                  Kovlands IF.

Plats:                         Starten vid Indals Vattentorn.

Vägvisning:               Skärm efter väg 86 i Indal. Följ vägen mot Gudmundstjärn ca 1,5 km. Samåk om möjligt. Begränsat parkeringsutrymme.

Tid:                            Start från kl. 10.00.

Kartskala:                  1:7500.

Banlängder:              Långa: ca 3 km       Korta: ca 2 km                             Promenad: ca 1,5 km

Startavgift:                20 kr Betalas med Swish till 070-388 01 42
eller kontant jämna pengar
Stämpling SportIdent

Banläggare:              Age Jonsson 070-653 38 19

 

Tävlingsledare:         Gunder Borg, 070-654 37 41

 

Välkomna!