Orientering

                      Korpen

 

Tid:                         Onsdag den 25 juni kl 16.30-18.00
Plats:                      Södra Berget Ängen

Banor:                    3 banor, 2,0 km, 3,4 km, 4,4 km

Skala:                     1:7 500

Företag:                 Vattenfall

Banläggare:          Per Hedström

Upplysningar:       070-5293229

 

Tag gärna med egen plastficka