Inbjudan till Korporientering

onsdag 19 augusti 2015

 

Samling:         Grustäkt Vedamon. Avfart trafikplats Myre mot Ulvberg. TC framme vid grindarna till grustäkt. Har Ok från Skanska att parkera på högra sidan (norra) av anslutande väg. Se bifogad karta

 

Starttid:          Fri starttid mellan 16:30 och 18:00.

 

Banor:             Tre banor finns: 4,4 km medelsvår, 3,5 km medel och 2,5 km lätt.

 

Karta:              Skala 1:10 000 och 5 meters ekvidistans.

 

Plastfickor:     Tag gärna med en egen A4-plastficka.

 

Stämpling:      Sportident (lånepinnar finns).

 

Arrangör:        WSP

 

Banläggare:    Karin Ingemansson 070 271 35 90

                        Anders Adetorp 070 604 26 36