Onsdag 1 augusti 2018 kl 16.30-18.00

Plats:             Bergafjärden, parkeringen. Skärm vid Löransvägen.

Karta:            Forsa, skala 1:10 000

Stämpling:   Stiftklämmor

Banor:           Tre banor:  2,3 km, 3,4 km och 4,7 km

Företag:       SK65/TF-Service

Banläggare: Erik Norin, 070-5256564

Ingen avgift, men tag gärna med egen plastficka!

 

Välkommen!