Onsdag 8 augusti 2018 kl. 16:30 – 18:00

Plats:

Vattjom, ca 2 km från E14-avfart. Därifrån visar skärmar vägen.

Skala:

1:7500

Stämpling:

Sportident! Kom ihåg att startstämpla!

Banor:

3 banor: 

 Kort – 2,0 km  (gul)

 Mellan – 3,5 km  (orange)

 Lång – 4,4 km  (röd)

Företag:

Structor Norr AB, SAV-E Control AB

 

Banläggare:

Jan Olofsson

Tag gärna med egen plastficka!

Det här blev Jan Olofssons sista banor att lägga. Hans cancer hann ikapp honom och han finns inte längre bland oss. Vi tackar för alla hans insatser för orienteringen i Sundsvall och beklagar sorgen för hans anhöriga och vänner.

 

Välkommen!